Podpořte nás:  

 

VŠEOBECNÝ FOND:

 

Pokud se rozhodnete přispět na náš všeobecný fond, číslo účtu je 35-7932390207 / 0100  Variablni symbol  400.Všechny příspěvky a dary budou zaznamenány a budeme Vás informovat o jejich využití. Na požádání Vám vystavíme potvrzení pro účely daňového přiznání. Jménem naší náboženské obce upřímně děkujeme všem, kteří nás podporují.

     
     
 

OPRAVY A ÚDRŽBA SBORU A FARY, KTERÉ JSOU HISTORICKOU PAMÁTKOU:

 

Po celkové rekonstrukci střechy našeho sboru a fary, kterou jsme završili na podzim roku 2014, nám zůstaly půjčky dvěma náboženským obcím v celkové výši 500 000 Kč se splatností do pěti let. Dosud se nám daří každý rok splatit 100 000 Kč, tedy ještě zbývá zaplatit 200 000 Kč. Pokud byste mohli přispět na účet náboženské obce u KB č. 35-7932390207/0100, prosím, uvádějte na platbách VS 401. Děkujeme.

     

  SOCIÁLNÍ FOND:
 

Dlouhodobě podporujeme několik lidí ve složité zdravotní, ekonomické a sociální situaci (např. samoživitelky s dětmi, dočasně nezaměstnané a čekající na vyměření sociálních dávek i bezdomovce). Dosud jsme tuto pomoc uskutečňovali pouze v rámci nejbližších a nejaktivnějších členek náboženské obce. V posledním roce se však počet potřebných zvýšil a díky některým z Vás se také okruh pomáhajících rozrostl. Po diskusi v radě starších byl proto založen sociální fond. Vracíme se tak do dob, kdy církev pomáhala lidem chudým, lidem postiženým válkou nebo jiným náhlým neštěstím. Od roku 2010 podporujeme obyvatele Domu na půl cesty Maják, ve kterém žijí a snaží se plně zapojit do společnosti mladí lidé, kteří část svého života prožili v dětských domovech či jiných institucích, nebo přicházejí z dysfunkčních rodin. Jednou týdně poskytujeme ubytování nevidomému mladému muži s vodicím psem. Děkujeme za věcnou pomoc - např. nákup dárků, donesení vhodného oblečení, pelech pro vodicího psa, matraci a další věci, které můžeme využít. Můžete-li pomoci finančně, prosíme, posílejte své dary na účet náboženské obce u KB č. 35-7932390207/0100 s VS 402. Také nás upozorněte, znáte-li někoho, komu by bylo zapotřebí nějak pomoci, pokusíme se o to. Děkujeme.