Kázání:

 
   
Ke stažení
           
11.2.2018

Ježíš není žádnou Top Star společnosti

 

4.2.2018

Nevysvětlitelná moc

 

14.1.2018

Nové poslání

 

7.1.2018

Měnit svůj život

 

31.12.2017

Silvestr

 

25.12.2017

Světlo v nás

 

24.12.2017

Pán je s Tebou, se mnou, s námi všemi!

 

10.12.2017

Co očekáváme?

 

3.12.2017

Běžná otázka

 

25.06.2017

O moudrosti a rozumnosti

 

18.06.2017

Království kněží, královské kněžstvo

 

11.06.2017

Trojice - Duch Boží, Duch Kristův, Duch svatý

 

04.06.2017

Duch přepisuje zákon z kamenných desek do srdce

 

07.05.2017

Hledejme, co je pro církev naší doby podstatné

 

30.04.2017

Burcovat vlastní národ

 

23.04.2017

Dává nám Ježíš moc, anebo úkol?

 

16.04.2017

Jak se pozná pravá víra?

 

09.04.2017

Hosanna – Bože pomoz

 

02.04.2017

Duchovní život vylepšuje připravenost odpouštět

 

26.03.2017

Bez světla vidíme jen tmu

 

19.03.2017

Uhasit duchovní žízeň

 

05.03.2017

Postní doba je pomůckou pro dobrý život víry

 

26.02.2017

Pán Bůh opravdu jedná a mluví

 

19.02.2017

Biblická etika vychází z poznávání Božího charakteru

 

12.02.2017

Volba

 

05.02.2017

Církev má úkol zabraňovat rozkladu

 

29.01.2017

Co je pro nás dobré

 

08.01.2017

Církev

 

01.01.2017

Co přineseme my?

 

25.12.2016

Opakovaný vstup Boží lásky do našeho života

 

18.12.2016

Bůh je s námi, Bůh stále zachraňuje

 

11.12.2016

Nejlepší léčba je uzdravení odpuštěním.

 

04.12.2016

Současný Jan Křtitel a dnešní farizeové a saduceové

 

27.11.2016

Hospodin je spásou lidí

 

20.11.2016

Ježíš Kristus je Král

 

13.11.2016

Vytrvalost ve víře a pracovitost pro Boží království

 

06.11.2016

Ujištění o věčném životě již tady na zemi

 

30.10.2016

Zvláštní 28. říjen

 

16.10.2016

Vytrvalost, víra a modlitba

 

02.10.2016

Prosit o více víry, abychom lépe sloužili

 

25.09.2016

Křest je Boží milost

 

18.09.2016

Je třeba jednat, ale ve prospěch bližních

 

11.09.2016

Ježíš se za lidi přimlouvá a Bůh je hledá

 

04.09.2016

Nedělat věci na půl

 

28.08.2016

Pomoc proti sebestřednosti a pýše

 

21.08.2016
Opravdu posloucháme jen pod hrozbou či tlakem?

 

14.08.2016
Křesťané vítají krizi

 

07.08.2016
Boží království se za nic z tohoto světa nesmění

 

31.07.2016
Štědrost přemáhá pomíjivost

 

24.07.2016
Různá Boží vyslyšení a řešení našich modliteb

 

10.07.2016
Ke komu se mám chovat lidsky?

 

03.07.2016
Přiblížilo se království Boží

 

22.05.2016
Svátek Nejsvětější Trojice

 

15.05.2016
Proč? – otázka dětí, ne křesťanů

 

08.05.2016
Vzdálit se k Bohu

 

01.05.2016
Výhled k nebeskému životu

 

24.04.2016
Milujte se navzájem … jako jsem já miloval vás

 

17.04.2016
Kdo je Ježíš?

 

10.04.2016
Jak máme rádi? Jak milujeme?

 

03.04.2016
Uvěřit jako Tomáš

 

27.03.2016
Uvěřit jako Jan

 

25.03.2016
Velký pátek - KŘÍŽOVÁ CESTA

 

24.03.2016
Myšlenky nad textem Lukášova evangelia, 22. kapitoly

 

20.03.2016
Oslík v Betlému a Jeruzalémě

 

13.03.2016
Hodnotový žebříček křesťana

 

06.03.2016
Láska a svoboda

 

21.02.2016
Požehnaný, který přichází jako král ve jménu Hospodinově.

 

14.02.2016

Začíná postní období a co my?

Na jakých hodnotách lpíme?

 

07.02.2016
Odraz slávy Páně jako pohled do zrcadla

 

31.01.2016
Jaké jsou zábrany v přijetí Ježíše jako Spasitele

 

24.01.2016
Dnes se plní, co jsme slyšeli. Uvěříš tomu?

 

17.01.2016
Hostina bez vína?

 

10.01.2016
Neboj se, povolal jsem tě tvým jménem

 

03.01.2016
Bůh se zjevuje v paradoxech