2005
2008
2013
2005
2012
2014

2016

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Druhá neděle v měsíci
10:00
Program pro všechny děti

Nedělní škola pro děti v Michli


Scházíme se jednou měsíčně vždy druhou neděli v měsíci v době konání bohoslužeb od 10.00 do 11.00 hodin. Společně se účastníme úvodní části liturgie a po vyznání hříchů odcházíme do sborové místnosti, kde se seznamujeme s biblickými příběhy. V současné době si přibližujeme život a působení Pána Ježíše. Po krátkém převyprávění příběhu s pomocí flanelografu a obrázků k vybarvování řešíme různé kvizy k dané tematice, zpíváme písničku, krátce se pomodlíme. V letních měsících můžeme využít i farní zahradu. V závěru bohoslužby se opět vracíme do modlitebny a všem přítomným se pochlubíme s tím, co jsme se naučili. Během velikonočních a vánočních svátků máme zvláštní program, který se k nim vztahuje, včetně malých dárků. Ačkoliv je program zaměřen především na mladší školní děti, chodí k nám děti od tří do třinácti let. Většinou se sejdeme v počtu 5-10 dětí.

 

 

   

Ke stažení