BIBLICKÁ HODINA:    

Čtvrtek
17:00

       biblická hodina pro všechny

* Biblické hodiny v měsíci červenci a srpnu nekonáme.

Každý čtvrtek od 17:00 hodin můžete společně s dalšími návštěvníky rozjímat nad texty Písma a hledat jejich poselství pro naše dnešní životy. Scházíme se v milém rodinném společenství, kam každý může přinést své problémy a odnést si povzbuzení a posilu do dalších dní.


Bible kralická je tradiční a současně nejstarší český překlad bible z původních jazyků (tj. hebrejštiny, aramejštiny a řečtiny) pořízený Jednotou bratrskou a vydaný v Kralicích nad Oslavou v šesti svazcích v letech 1579 až 1593.