BOHOSLUŽBA:  

 

  • Každá neděle
  • 10:00
  • bohoslužby s večeří Páně
  • První neděle v měsíci
  • 19:00
  • bohoslužby s večeří Páně

K pravidelným nedělním bohoslužbám se v našem sboru scházíme každou neděli v 10:00 hodin. Vždy první neděli v měsíci můžete navíc navštívit též večerní bohoslužby od 19:00 hodin. Zvláštní bohoslužby a pobožnosti v čase křesťanských svátků jsou věřícím oznamovány dopisem a informací na těchto webových stránkách.

Přijďte se občerstvit Božím slovem, zpěvem písní za doprovodu varhan, pomodlit se a prožít Farského liturgii v našem malebném sboru, prozářeném slunečními paprsky zářícími skrze barevné okenní vitráže; večer pak září vitráže ven pro kolemjdoucí.