Rada starších pro Náboženskou

obec v Praze 4 -

Michli, Kunraticích, Libuši

Náš sbor vznikl po dlouholeté rekonstrukci zchátralé budovy, která však do začátku 2. světové války byla fungující židovskou synagogou. Vždycky budeme vzpomínat se smutkem i úctou na hroznou dobu, která snad nejvíce postihla právě židovský národ. Mít možnost se setkávat v obnoveném objektu je pro nás stálým mementem, abychom se nebáli postavit zlu v jakékoli formě, i když se nás zpočátku zdánlivě netýká. S vděčností a úctou se snažíme tento dům zasvěcený Bohu obnovovat jako stavbu, ale i jako "duchovní dům". Zároveň se pokoušíme budovat se ve společenství věřících křesťanů, kteří svým chováním, jednáním a myšlením přispívají k dobru svých bližních a ke konání dobra je také získávají.

Náboženská obec podporovala Ekumenická síť pro aktivity mladých o.p.s. v rekonstrukci domu, který stojí v těsném sousedství naší fary, a od roku 2007 poskytuje mladým lidem, kteří prožili své dětství v dětských domovech, bydlení a následný doprovod pro jejich úspěšný vstup do života společnosti. Více se o tomto Domovu na půl cesty "Maják" dočtete na www.enyamajak.cz. Spolupráce mezi Domovem "Maják" a náboženskou obcí se dále rozvíjí podle potřeb, které Maják potřebuje pro svou činnost a pro konkrétní pomoc ubytovaným mladým lidem.    

Pán Ježíš řekl:

"Pojďte ke mně všichni, kdo se namáháte

a jste obtíženi břemeny, a já vám dám odpočinout."
                            

Matoušovo evangelium, 11. kapitola, 28. Verš

Maják

 

Nabídka:

  Možnost domluvit osobní rozhovor s farářkou Mgr. Evou Mikuleckou (včetně svátosti pokání - zpovědi),

  • příprava ke křtu a ke vstupu do církve,
  • příprava k biřmování (uvědomělé potvrzení a závazek víry v životě),
  • příprava ke svátosti manželství (oddavky),
  • požádat o návštěvy v nemocnici, LDN, domově důchodců, v bytě nebo při jiné naléhavé situaci,
  • vykonání církevního pohřebního rozloučení včetně asistence při zařizování pohřbu.

K zakoupení jsou:

 • Blahoslav
 • Průvodce (kalendář) celým církevním rokem s modlitbami, články, poesií, kontakty na náboženské
  obce v celé církvi apod.,

 • náboženské publikace,

 • časopisy Husita (čtvrtletník v barevném provedení pro dospělé), Cesta (měsíčník pro děti),

 • Český Zápas (každotýdenní náboženské noviny o dění v celé církvi)

 • Kniha "Z milosti trpět pro Krista" od Martina Jindry. Příběh o faráři Václavu Mikuleckém.

K zapůjčení je literatura teologická i beletrie z naší knihovny.