Biblická slova:

Mně je nejlépe v Boží blízkosti.

Žalm 73,28

Kázání:  10.12.2017

 Volání z pouště

  Od 9.12. jsou naše webové stránky opět aktualizovány a upravovány.

 

02.04.2017

 

 

 

 

     

NOVÉ

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  UDÁLOSTI  A  AKTUALITY

PODPOŘTE NÁS

Církev československá husitská (CČSH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každá neděle
10:00

bohoslužby s večeří Páně

První neděle v měsíci
19:00

bohoslužby s večeří Páně

 
Druhá neděle v měsíci
10:00
program pro všechny děti
Úterý
9:00 - 12:00
pro veřejnost
Čtvrtek
13:00 - 16:00
pro veřejnost
První úterý v měsíci
17:00
pracovní jednání rady starších
     
Pondělí a Pátek
10:00 - 12:00
Návštěvy v Domově Sue Ryder
     

Pro více informací – klepněte na obrázky po stranách.

 

Ke stažení

 


SOCIÁLNÍ FOND:

Dlouhodobě podporujeme několik lidí ve složité zdravotní, ekonomické a sociální situaci (např. samoživitelky s dětmi, dočasně nezaměstnané a čekající na vyměření sociálních dávek i bezdomovce). Dosud jsme tuto pomoc uskutečňovali pouze v rámci nejbližších a nejaktivnějších členek náboženské obce. V posledním roce se však počet potřebných zvýšil a díky některým z Vás se také okruh pomáhajících rozrostl. Po diskusi v radě starších byl proto založen sociální fond. Vracíme se tak do dob, kdy církev pomáhala lidem chudým, lidem postiženým válkou nebo jiným náhlým neštěstím. Od roku 2010 podporujeme obyvatele Domu na půl cesty Maják, ve kterém žijí a snaží se plně zapojit do společnosti mladí lidé, kteří část svého života prožili v dětských domovech či jiných institucích, nebo přicházejí z dysfunkčních rodin. Jednou týdně poskytujeme ubytování nevidomému mladému muži s vodicím psem.

 

Děkujeme za věcnou pomoc  - např. nákup dárků, donesení vhodného oblečení, pelech pro vodicího psa, matraci a další věci, které můžeme využít.

 

Můžete-li pomoci finančně, prosíme, posílejte své dary na účet náboženské obce u KB č. 35-7932390207/0100  s VS 402. Také nás upozorněte, znáte-li někoho, komu by bylo zapotřebí nějak pomoci, pokusíme se o to.

 

OPRAVY A ÚDRŽBA SBORU A FARY, KTERÉ JSOU HISTORICKOU PAMÁTKOU: 

Po celkové rekonstrukci střechy našeho sboru a fary, kterou jsme završili na podzim roku 2014, nám zůstaly půjčky dvěma náboženským obcím v celkové výši 500 000 Kč se splatností do pěti let. Dosud se nám daří každý rok splatit 100 000 Kč, tedy ještě zbývá zaplatit 300 000 Kč. Pokud byste mohli přispět na účet náboženské obce u

KB č. 35-7932390207/ 0100, prosím, uvádějte na platbách VS 401. Děkujeme.