Biblická slova:

Mně je nejlépe v Boží blízkosti.

Žalm 73,28

Kázání:  5.8.2018

  Proč hledáme a následujeme Pána Ježíše?

 

2.9.2018

 

 

 

 

     

DŮLEŽITÉ ODKAZY

NEJDŮLEŽITĚJŠÍ  UDÁLOSTI  A  AKTUALITY

PODPOŘTE NÁS

Církev československá husitská (CČSH)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Každá neděle
10:00

bohoslužby s večeří Páně *

První neděle v měsíci
19:00

večerní bohoslužby *

Druhá neděle v měsíci
10:00
bohoslužby a program pro  děti *
Úterý
13:00 - 15:00
16:00
9:00 - 12:00
návštěvy v Domově Sue Ryder
bohoslužby v Domově Sue Ryder pro veřejnost *
První úterý v měsíci
17:00
jednání rady starších *
Čtvrtek
13:00 - 16:00
pro veřejnost *
Pátek
10:00 - 12:00
návštěvy v Domově Sue Ryder
     
* probíhá na faře
Soukromé konzultace jsou možné po předchozí domluvě.

 

Nové informace také v sekci  ZPRÁVY

 

 

 

 


SOCIÁLNÍ FOND:

Dlouhodobě podporujeme několik lidí ve složité zdravotní, ekonomické a sociální situaci (např. samoživitelky s dětmi, dočasně nezaměstnané a čekající na vyměření sociálních dávek i bezdomovce). Dosud jsme tuto pomoc uskutečňovali pouze v rámci nejbližších a nejaktivnějších členek náboženské obce. V posledním roce se však počet potřebných zvýšil a díky některým z Vás se také okruh pomáhajících rozrostl. Po diskusi v radě starších byl proto založen sociální fond. Vracíme se tak do dob, kdy církev pomáhala lidem chudým, lidem postiženým válkou nebo jiným náhlým neštěstím. Od roku 2010 podporujeme obyvatele Domu na půl cesty Maják, ve kterém žijí a snaží se plně zapojit do společnosti mladí lidé, kteří část svého života prožili v dětských domovech či jiných institucích, nebo přicházejí z dysfunkčních rodin. Jednou týdně poskytujeme ubytování nevidomému mladému muži s vodicím psem.

 

Děkujeme za věcnou pomoc  - např. nákup dárků, donesení vhodného oblečení, pelech pro vodicího psa, matraci a další věci, které můžeme využít.

 

Můžete-li pomoci finančně, prosíme, posílejte své dary na účet náboženské obce u KB č. 35-7932390207/0100  s VS 402. Také nás upozorněte, znáte-li někoho, komu by bylo zapotřebí nějak pomoci, pokusíme se o to.

 

OPRAVY A ÚDRŽBA SBORU A FARY, KTERÉ JSOU HISTORICKOU PAMÁTKOU: 

Po celkové rekonstrukci střechy našeho sboru a fary, kterou jsme završili na podzim roku 2014, nám zůstaly půjčky dvěma náboženským obcím v celkové výši 500 000 Kč se splatností do pěti let. Dosud se nám daří každý rok splatit 100 000 Kč, tedy ještě zbývá zaplatit 300 000 Kč. Pokud byste mohli přispět na účet náboženské obce u

KB č. 35-7932390207/ 0100, prosím, uvádějte na platbách VS 401. Děkujeme.